Offentlige kunder

Projekterne i offentligt regi, udføres enten i hoved- eller totalentreprise og oftest i form af driftspartnerskab.

Udover de offentlige ansatte, har borgerne også stor berøring med offentlige byggerier. Derfor er det vores opgave, at holde fokus på bl.a. miljøpolitik, klimaplaner og bæredygtighed. Vi lægger vægt på, at vores anbefalinger er økonomiske fordelagtige under hensyntagen til driftsudgifter og levetid.

Et godt indeklima bidrager til bedre trivsel, sundhed og velvære. Derfor er indeklima afgørende for vores energiniveau gennem en arbejdsdag.

Et godt indeklima omhandler dagslys, belysning, materialevalget, støjdæmpning mm.

Vi følger lovkravene til indeklimaet, hvor Bygningsreglementet stiller en række krav til renovering eller nybyggeri. Hvis bygningen indeholder arbejdspladser, skal Arbejdstilsynets vejledninger om specifikke krav overholdes.

Vi udfører projekter på følgende områder:

Skoler og Institutioner
Sport og Fritid
Kontorer og Offentlig Administration
Almennyttige- og Ældreboliger

Kontakt