Private kunder

Hvad enten der er tale om klima- og energirenovering hos private eller offentlige kunder, er der sund fornuft i energibesparelser. Fordelene er mange, bl.a. bedre økonomi, fremtidssikring af energiforsyningen og mindre menneskeskabt klimaforandringer.

Energirigtigt byggeri er en fremtidssikring for imødekommelse af stigende energipriser. Men investeringen kan også være af betydelig karakter og derfor skal investeringen kunne tjene sig selv hjem indenfor en overskuelig årrække.

Lovkravene i Bygningsreglementet strammes løbende, og det er vores opgave at holde øje med udviklingen.

Men også ved almindelig renovering af køkken, bad eller øvrige beboelsesområder, kan private kunder opnå besparelse ved at benytte skattemæssige fradrag. Vi sørger for korrekt udarbejdelse af faktura, som opfylder kravene fra SKAT og følger nøje udviklingen på området.

Kontakt